Bitwa Warszawska 1920

typ:

2020, Konkursy, Urbanistyka

adres:

Warszawa, Poznań

powierzchnia:

3490m2

klient:

Miasto Stołeczne Warszawa, SARP

status:

koncepcja

zespół autorski:

Filip Zieliński

Bitwa Warszawska 1920

typ:

2020, Konkursy, Urbanistyka

adres:

Warszawa, Poznań

powierzchnia:

3490m2

klient:

Miasto Stołeczne Warszawa, SARP

status:

koncepcja

zespół autorski:

Filip Zieliński

IDEA
Pragnąc upamiętnić wygraną przez Polaków Bitwę Warszawską nie sposób zrobić to przez powielanie standardowych pomników stawianych na cześć bohaterów wojennych. Bitwa Warszawska miała ogromne znaczenie zarówno dla Polski, jak i całej Europy. Pomnik upamiętniający to jakże istotne wydarzenie powinien być niebanalny i przez swoje symboliczne znaczenie wprawiać przechodniów w zadumę, skłaniać do zatrzymania się na chwilę i uhonorowania pamięci bohaterów, dlatego oprócz samego pomnika, niemniej ważne jest jego otoczenie i przystosowanie go do tej wyjątkowej funkcji. Chcąc zaakcentować, że wojna Polski i Rosji Sowieckiej była wojną o niepodległość państwa a nie o granice, zrodził się pierwotny pomysł na formę pomnika o kształcie obłym, zbliżonym do koła. Symboliczne znaczenie okręgu, przez brak jego początku i końca wizualizuje brak granic. Ten kontekst symboliczny ma upamiętnić przyczynę wojny, którą nie była chęć ustalenia granic swojego terytorium, a walka o jego niepodległość. Podkreślając wyjątkowe znaczenie Bitwy Warszawskiej nie tylko na skalę państwową, ale dla całego kontynentu, początkowo przyjęta forma okręgu ewaluowała przez odcięcie dolnej części bryły. Utworzony w ten sposób kształt ma być alegorią do łuku tryumfalnego, stanowiąc jego nowoczesną odsłonę. Symbolika łuku tryumfalnego jest dobrze znana w całej Europie. Łuki triumfalne najczęściej wznoszone były z powodu ważnych wydarzeń historycznych, jako oddanie hołdu zwycięskim dowódcom bitew lub jako pomnik dla zmarłych ważnych osobistości tamtych czasów. Już w starożytnym Rzymie stawiano łuki, pod którymi defilowali zwycięscy wojownicy. Niektóre z budowli były jedynie prowizoryczną odmianą pomnika pieczętującą zwycięstwo małych bitew, inne zaś przetrwały próbę czasu i inspirując władców późniejszych epok ich mnogie formy można podziwiać w wielu państwach Europy.

Inne projekty: