insta.lacja

typ:

2019, Konkursy, Design

adres:

Warszawa, Polska

powierzchnia:

25m2

klient:

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

status:

realizacja

zespół autorski:

Filip Zieliński
Jakub Wójtowicz
Michał Hondo
Kinga Grzybowska
Klaudia Gołaszewska
Marek Grodzicki

insta.lacja

typ:

2019, Konkursy, Design

adres:

Warszawa, Polska

powierzchnia:

25m2

klient:

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

status:

realizacja

zespół autorski:

Filip Zieliński
Jakub Wójtowicz
Michał Hondo
Kinga Grzybowska
Klaudia Gołaszewska
Marek Grodzicki

1. Nagroda w konkursie na koncepcję punktu widokowego na placu budowy nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

„Jury doceniło prostotę projektu, który swoim tymczasowym charakterem, towarzyszy toczącej się budowie, a jednocześnie nie pogłębia chaosu wizualnego śródmieścia i pełnej kolorowych reklam pierzei ulicy Marszałkowskiej. Wybrana technologia pozwala większość użytych materiałów poddać recyklingowi, zaś jej główny budulec – rusztowania rurowo-złączkowe zostaną po demontażu instalacji użyte powtórnie.”

IDEA
Elementem każdego obrazu jest rama – wzmacniająca percepcję, finalna część dzieła, która kadruje wybrany fragment przestrzeni. Montowana w końcowym etapie pracy artysty stanowi jej zwieńczenie. Podkreśla to, co przez długie godziny pracy próbował wyrazić twórca- dzieło stanowiące jego indywidualną wizję świata. Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest miejscem będącym symboliczną ramą obrazu. To przestrzeń kadrująca, ukierunkowująca zwiedzających na oryginalne wizje artystów, którzy poprzez sztukę wyrażają swoje emocje. Obserwacja ta była inspiracją dla stworzenia pawilonu widokowego, który podobnie jak przestrzeń ekspozycyjna w muzeum, umożliwiałby twórcze oczekiwanie na budowę nowego gmachu. Projektowaną formę połączonych ram i płaszczyzn wykreowano tak, aby to nie widok budowy, lecz osoba ją obserwująca stała się głównym punktem pawilonu – metaforycznym połączeniem pojedynczej jednostki ludzkiej ze sztuką, która bez udziału człowieka nie mogłaby istnieć. Projektowany pawilon zwraca uwagę, że wszystko co ważne w sztuce – emocje, wrażenia i uczucia wychodzą od człowieka. W jednym momencie czynią go najważniejszym z elementów sztuki – kreatorem i odbiorcą.

FORMA
Pawilon widokowy jest zapowiedzią budującego się gmachu muzeum sztuki nowoczesnej. To przedsmak tego co powstaje, stanowiąc przestrzeń buforową między Pałacem Kultury a nowo powstającym obiektem. Zaproponowana forma punktu widokowego została oparta na konstrukcji sześciennej kratownicy, utworzonej z rusztowania rurowo-złączkowego będącego głównym elementem nośnym instalacji. Modułowe połączenia rur zaadaptowano w sposób umożliwiający przyłączenie do nich właściwych części pawilonu – płaszczyzn kadrujących widok. Prostota formy oraz zastosowanie konstrukcji jako elementu eksponowanego nadaje bryle nowoczesny i lekki charakter. Całość pawilonu przyjęła formę sześcianu o wymiarach 5x5x5m. Efektowny kształt formy oraz ekspresyjne kolory mają za zadanie intrygować oraz przyciągać. Inspirując się współczesnymi trendami, ideą było stworzenie hotspotu dla społeczności udostępniających zdjęcia w social mediach, stając się elementem promującym powstający budynek muzeum sztuki.

Inne projekty: