Las w Budynku

typ:

2020, Konkursy, Usługowe

adres:

Józefów, Polska

powierzchnia:

2315m2

klient:

Miasto Józefów + SARP Warszawa

status:

koncepcja

zespół autorski:

Filip Zieliński
Jakub Wójtowicz
FRONT Architects (Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, stud. arch. Agata Kotlicka)

 

Las w Budynku

typ:

2020, Konkursy, Usługowe

adres:

Józefów, Polska

powierzchnia:

2315m2

klient:

Miasto Józefów + SARP Warszawa

status:

koncepcja

zespół autorski:

Filip Zieliński
Jakub Wójtowicz
FRONT Architects (Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, stud. arch. Agata Kotlicka)

 

IDEA

Myśląc o idealnym miejscu do nauki dla najmłodszych, pierwszym obrazem pojawiającym się w głowie jest przestrzeń pełna zieleni, zapewniająca kontakt z naturą i możliwość spokojnego dorastania. Podobnie jest, gdy szukamy miejsca relaksu, w którym w ciszy i otoczeniu przyrody moglibyśmy oddać się książce na chwilę zapominając o wszystkim. Kontynuując tę myśl wyznaczono główne cele dla projektowanej koncepcji. Chęć wykreowania miejsca, które pozwoliłoby zarówno dzieciom jak i dorosłym na wyrwanie się z codzienności pełnej betonu i często zamkniętej w ścianach biur lub mieszkań stała się główną ideą projektu. Wykorzystując potencjał lokalizacji oraz gęsto rosnących na jej terenie drzew, stworzono koncepcję architektoniczną, o której z pełną świadomością można powiedzieć, że jest to nie tylko – „BUDYNEK W LESIE”, lecz również „LAS W BUDYNKU”.

Poprzez ciągły rozwój i dążenie do optymalizacji oraz doskonalenia nowych technologii ludzie stopniowo odwracali się od ich naturalnego środowiska. Pomimo świadomości jego zalet, zmienili swoje podejście do przyrody, bardziej wartościując korzyści płynące z rozwijania przemysłu i zwiększania swoich zysków. Na szczęście ostatnie lata pokazują coraz większą chęć powrotu do natury oraz stopniowo rosnący udział przyrody zarówno w życiu codziennym jak i w architekturze. Zmiana przyzwyczajeń społeczeństwa jest jednak procesem długotrwałym i wymagającym ciągłej rozmowy oraz edukacji od lat najmłodszych. Proponowana koncepcja przedszkola i biblioteki jest nie tylko przykładem budynku zrównoważonego architektonicznie, lecz również obowiązkową „lekturą”, której „czytelnicy” mogą dowiedzieć się w jaki sposób podejmować świadome ekologicznie decyzje i wprowadzać w swoim życiu dobre nawyki.

Rozpoczynając od recyklingu będącego absolutną podstawą postawy pro-eko, proponowany budynek zaznajamia swoich użytkowników z coraz bardziej rozbudowanymi pojęciami takimi jak np. cykl życia budynku. Będąc niepodważalnie ogromną ingerencją w istniejący aktualnie ekosystem, koncepcja pokazuje rozwiązania dzięki, którym już na etapie projektu możemy zniwelować lub zrekompensować negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Lokalizacja budynku w strefie najmniejszego zagęszczenia drzew pozwala na ograniczenie konieczności wycinki do niezbędnego minimum, a wykorzystanie zebranego podczas niej drewna na elewacji budynku umożliwi obniżenie śladu węglowego generowanego podczas procesu budowlanego. Dzięki konstrukcji wykonanej w technologii drewna klejonego CLT w przyszłości, możliwa będzie łatwa zmiana funkcji budynku, a nawet odzysk poszczególnych elementów konstrukcyjnych i ich ponowne wykorzystanie.

Inne projekty: