Ogród Kultury

typ:

2020, Konkursy, Usługowe

adres:

Komorów, Polska

powierzchnia:

880m2

klient:

Gmina Michałowice, SARP

status:

koncepcja

zespół autorski:

Filip Zieliński
Jakub Wójtowicz
Michał Hondo
Kinga Grzybowska
Klaudia Gołaszewska
Marek Grodzicki

publikacje:

Ogród Kultury

typ:

2020, Konkursy, Usługowe

adres:

Komorów, Polska

powierzchnia:

880m2

klient:

Gmina Michałowice, SARP

status:

koncepcja

zespół autorski:

Filip Zieliński
Jakub Wójtowicz
Michał Hondo
Kinga Grzybowska
Klaudia Gołaszewska
Marek Grodzicki

publikacje:

IDEA

Dąb szypułkowy, jesion pospolity, klon jawor, brzoza brodawkowata… każde z rosnących w parku drzew stało się inspiracją do stworzenia myśli przewodniej projektu – zaadaptowania ideologii MIASTA OGRODU do mikro skali układu funkcjonalnego zarówno samego budynku Centrum jak i otaczającej go przestrzeni. Nadrzędnym celem koncepcji stało się zachowanie w nienaruszonej formie istniejącego drzewostanu. Rzut budynku wykreowany został poprzez znalezienie optymalnego środka – centralnego miejsca w parku pozwalającego na umiejscowienie możliwie największej powierzchni zabudowy bez konieczności ścinania drzew. Następnie bryła rozbudowana została o dodatkowe skrzydła, których ułożenie pozwoliło jednocześnie spełnić wymogi stawiane umieszczonym w nich funkcjom, jak i zachować każde ze znajdujących się w bliskiej odległości drzew. Powstały w ten sposób układ, w połączeniu z zastosowanymi dużymi przeszkleniami, pozwolił na wprowadzenie zieleni “w głąb” budynku podobnie jak w przykładach miast ogrodów.

Inne projekty: