Przystań Kultury w Legionowie

typ:

2022, Konkursy, Usługowe

adres:

Legionowo, Polska

powierzchnia:

4900m2

klient:

Starostwo Powiatowe w Legionowie + SARP Warszawa

status:

koncepcja

zespół autorski:

Filip Zieliński
Jakub Wójtowicz
Łukasz Piszczałka
Paulina Sobiech

Przystań Kultury w Legionowie

typ:

2022, Konkursy, Usługowe

adres:

Legionowo, Polska

powierzchnia:

4900m2

klient:

Starostwo Powiatowe w Legionowie + SARP Warszawa

status:

koncepcja

zespół autorski:

Filip Zieliński
Jakub Wójtowicz
Łukasz Piszczałka
Paulina Sobiech

3. Nagroda w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu

IDEA 

Rola kultury w życiu człowieka jest nieoceniona. Kształtowanie pojedynczych osobowości czy nawet całych społeczeństw nie byłoby możliwe bez kontekstu dziedzictwa oraz wartości jakie niesie za sobą obcowanie z kulturą. Nieodłączna więź stworzona między nią a każdym człowiekiem od lat ewoluuje dostosowując się do oczekiwań powstających w skutek dynamicznych zmian zachodzących na świecie. Ostatnie lata szczególnie mocno wystawiły na próbę relację człowiek-kultura. Izolacja oraz ograniczenie kontaktów uniemożliwiły organizację wielu wydarzeń i aktywności. Powstała w ten sposób pustka uświadomiła nas jak bardzo potrzebujemy kultury jako społeczeństwo. Wyjścia, spotkania czy interakcje artystyczne potrzebują jednak odpowiedniej przestrzeni – przedefiniowanej zarówno pod względem bezpieczeństwa użytkowników, jak i z uwagi na nowy styl życia – bardziej dynamiczny, szybki, wykorzystujący nowe technologie. Pogodzenie ze sobą tych dwóch zagadnień stało się inspiracją do stworzenia koncepcji architektonicznej nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. Projekt bazujący na prostym układzie brył z dominantą wysokościową w postaci głównej sali wielofunkcyjnej otwiera się na przestrzeń parku. Jednocześnie zaprasza przechodniów do wielu krótkich interakcji, wypicia szybkiej kawy czy wypożyczenia książki oraz łączy dużą kubaturę budynku z otaczającą go zielenią. Zaproponowane strefowanie budynku pozwala zarówno na indywidualne działanie poszczególnych funkcji jak i ich wzajemne dopełnianie. Zlokalizowana w holu wejściowym kawiarnia może służyć jako zaplecze gastronomiczne sali wielofunkcyjnej, a przestrzeń holu dzięki ruchomej ścianie sali widowiskowej może pełnić rolę dodatkowej powierzchni dla bankietów czy wernisaży. Uproszczenie układu pozwoliło również na zapewnienie dużej reprezentacyjności strefy wejściowej poprzez wydzielenie dodatkowego wejścia technicznego do budynku.

Inne projekty: