Jedność Żabieniec

typ:

2021, Konkursy, Usługowe

adres:

Żabieniec, Polska

powierzchnia:

1300m2

klient:

Gmina Piaseczno + SARP Warszawa

status:

koncepcja

zespół autorski:

Filip Zieliński
Jakub Wójtowicz
Grzegorz Tracz

Energoefektywne przedszkole

typ:

2021, Konkursy, Usługowe

adres:

Żabieniec, Polska

powierzchnia:

1300m2

klient:

Gmina Piaseczno + SARP Warszawa

status:

koncepcja

zespół autorski:

Filip Zieliński
Jakub Wójtowicz
Grzegorz Tracz

Wyróżnienie w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu, gm. Piaseczno

IDEA 

W ciągu ostatnich lat możemy zauważyć pozytywny trend nieustannego rozwoju infrastruktury sportowej, który najbardziej widoczny jest w małych miejscowościach. Nowopowstałe Orliki, place zabaw czy siłownie zewnętrzne umożliwiają okolicznym mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wolnego, przyczyniając się tym samym do poprawy ich zdrowia i samopoczucia. Szybkie tempo z jakim pojawiają się nowe obiekty sprawia, że w niektórych przypadkach krótki czas realizacji nabiera większego znaczenia niż wykorzystanie pełnego potencjału projektowanej funkcji. W przedstawianej koncepcji postanowiono położyć szczególny nacisk na możliwości kreowania możliwie największej liczby interakcji pozwalających na pełne wykorzystanie proponowanych założeń.

Rozpoczynając prace projektowe wymagany przez zamawiającego program funkcjonalny podzielono na 3 strefy zależne od docelowych grup użytkowników. Pierwszą z nich stała się ogólnodostępna polana rekreacyjna, która ze względu na swoje przeznaczenie oraz chęć zapewnienia łatwego dostępu jak największej liczbie mieszkańców zlokalizowana została w północnej części terenu. Kolejną strefą była przestrzeń boisk sportowych. Wykorzystując geometrię działki oraz układ istniejącego Orlika elementy takie jak trybuny czy boisko główne umieszczono przy południowej granicy opracowania. Powstałe w ten sposób dwie strefy zlokalizowane na przeciwległych krańcach działki wymagały zapewnienia przestrzeni spajającej – bufora, w którym dwie zderzające się funkcje będą mogły połączyć się w sposób praktyczny oraz umożliwiający wygodne korzystanie z całego terenu. Aby zapewnić odpowiednią integrację pomiędzy polaną i boiskami w centralnej przestrzeni terenu zlokalizowano budynek świetlicy sportowej, który dzięki wprowadzeniu w nim zarówno pomieszczeń sportowych jak i sal dla mieszkańców doskonale łączy projektowane na działce funkcje.

Inne projekty: