Plac Kossaka w Krakowie

typ:

2021, Konkursy, Urbanistyka

adres:

Kraków, Polska

powierzchnia:

4600m2

klient:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie + SARP Kraków

status:

koncepcja

zespół autorski:

Filip Zieliński
Grzegorz Tracz

publikacje:

Plac Kossaka w Krakowie

typ:

2021, Konkursy, Urbanistyka

adres:

Kraków, Polska

powierzchnia:

4600m2

klient:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie + SARP Kraków

status:

koncepcja

zespół autorski:

Filip Zieliński
Grzegorz Tracz

publikacje:

IDEA 

Rozwój Krakowa powinien uwzględniać jego bogatą historię, bujną zieleń oraz komfort mieszkańców i osób odwiedzających miasto. Głównym motywem przewodnim koncepcji jest kontakt z naturą. Oś placu została wyznaczona w nawiązaniu do historycznej rzeki Rudawy, która 100 lat temu przepływała przez projektowany teren. Konwencjonalne projektowanie placów zostało zastąpione proekologicznym podejściem zapewniającym interakcje pomiędzy zielenią a ludźmi. Standardowe rozwiązania kształtowania roślinności na placach zwykle są przyczyną powstawania zieleni nieużytkowej. Ludzie są zwróceni plecami do trawników, krzewów oraz drzew i zmuszeni do oglądania otaczających place samochodów, ulic i niestety często zaniedbanych elewacji kamienic. W prezentowanej koncepcji to natura ma przyciągać całą uwagę wypoczywających w mieście ludzi. Schodkowe zagospodarowanie terenów zieleni kreuje w naturalny sposób wiele miejsc oraz sposobów odpoczynku i ma działanie dośrodkowe, zapraszające wszystkich użytkowników przestrzeni do interakcji.

NATURA

Zieleń wysoka odgrywa dużą rolę w gospodarowaniu przestrzeni relaksu i wypoczynku dla mieszkańców miast. Drzewa zapewniają cień i zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się chodników i ulic, co bezpośrednio zwiększa odczuwalną temperaturę w miastach. Między innymi jest to zjawisko, które przyczynia się do powstania powszechnie znanego efektu miejskiej wyspy ciepła. Wyznaczenie komfortowych miejsc do odpoczynku powinno opierać się na bezpośrednim sąsiedztwie zieleni wysokiej. Gospodarowanie wodami opadowymi zostało wpisane w krajobraz i architekturę nowoprojektowanego placu. Woda deszczowa z płyty placu została skierowana poprzez odpływy liniowe do niecki retencyjnej. Zebrana woda podnosi walory estetyczne projektowanej przestrzeni i tworzy mini ekosystem na zielonej polanie.

NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE

Posadzka placu została zaprojektowana z wykorzystaniem oprogramowania do projektowania parametrycznego. Geometria i rysunek posadzki nawiązują do motywu rzeki przepływającej przez plac. Skrypt parametryczny generuje posadzkę placu z modułów trójkątów równobocznych o boku 30cm w trzech odcieniach szarości. Skrypt definiuje podział modułów na kolory oraz ich pozycję. Najjaśniejsze moduły reprezentują płynącą wodę – ich ilość jest największa w pobliżu głównej osi placu i zmniejsza się w miarę zbliżania się do jego granic. Ponadto, skrypt w zautomatyzowany sposób generuje rysunki i oznaczenia modułów w wybranym układzie, co umożliwia w prosty sposób odwzorowanie wzoru placu na etapie realizacji.

Inne projekty: