KWPSP TORUŃ

typ:

2022, Konkursy, Usługowe

adres:

Toruń, Polska

powierzchnia:

3500m2

klient:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu + SARP Toruń

status:

koncepcja

zespół autorski:

Filip Zieliński
Jakub Wójtowicz
Łukasz Piszczałka
Paulina Sobiech

publikacje:

KWPSP TORUŃ

typ:

2022, Konkursy, Usługowe

adres:

Toruń, Polska

powierzchnia:

3500m2

klient:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu + SARP Toruń

status:

koncepcja

zespół autorski:

Filip Zieliński
Jakub Wójtowicz
Łukasz Piszczałka
Paulina Sobiech

publikacje:

IDEA – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Elementem kluczowym dla projektowanej koncepcji jest jej lokalizacja. Toruń jako miasto stanowi niepodważalne dziedzictwo kultury oraz historii architektury i urbanistyki, a umiejscowienie projektu dokładnie w linii dawnych murów miejskich – w przestrzeni po dziś dzień rozgraniczającej “stare” z “nowym” stanowi unikatowy wręcz potencjał i wyzwanie projektowe. Silna oś urbanistyczna w postaci ciągu komunikacyjnego nie tylko wyznacza na mapie historyczne podziały, lecz również poprzez swoją szerokość tworzy przedpole dla charakterystycznej zabudowy ceglanej starówki. Obserwowana z nowej części miasta panorama w swojej zachodniej części bogata jest w atrakcyjne budynki – detalem oraz funkcją stanowiące ogromną wartość. Niestety północno-wschodni fragment pierzei, na którego skraju znajduje się działka projektowa na przestrzeni lat podlegał licznym zmianom skutkującym obniżeniem poziomu obecnej w nim architektury. Przedstawiany projekt ma na celu przywrócenie jakości tego fragmentu fasady historycznego miasta oraz wskazanie drogi dla dalszych inwestycji dopełniających linię przebiegu dawnych murów miejskich. Projektowana koncepcja przedstawia propozycję rozwiązania tego problemu zastosowaną w mikroskali jednej działki projektowej. Obecny na niej zabytkowy budynek jest niewątpliwie dominantą architektoniczną, swoją wysokością oraz detalem elewacji góruje nad zabudową znajdującą się po jego wschodniej stronie. Aby dobrze wpisać nową bryłę w istniejący kontekst, przyjęto rozwiązanie polegające na wprowadzeniu łącznika stanowiącego bufor między historią a przyszłością miejsca. Poprzez prostą bryłę nadbudowy oraz materiały wykończeniowe inspirowane barwą zabytkowej cegły utworzono element spajający – łączący dwie bryły w całość.

Inne projekty: